מוירה רוג'רס

17.02.1975
דוגמנית
מוירה רוג'רס
צילום : "ר. בובליץ"