סנדי עוזרמן

03.03.1975
דוגמנית
סנדי עוזרמן
צילום : "סטודיו גברא"