נחמה לב

17.03.1975
דוגמנית
נחמה לב
צילום : "בן לם"