מיכל אברהמי וטלי הוד

31.03.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי מדגמנות בגדי ים של גוטקס
מיכל אברהמי וטלי הוד
צילום : "פרג'"