צביה ניסן ומלכה מלך

07.04.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי מדגמנות בגדי ים של גוטקס
צביה ניסן ומלכה מלך
צילום : "פרג'"