ברכה להב ועדנה גונן

14.04.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
ברכה להב ועדנה גונן
צילום : "פרג'"