אורלי לוין ופזית עירן

21.04.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי מדגמנות בגדי ים של גוטקס
אורלי לוין ופזית עירן
צילום : "פרג'"