אורית קופר ורחל צור

28.04.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
אורית קופר ורחל צור
צילום : "פרג'"