איריס בן, עמירה שי ועתידה מור

12.05.1975
מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
איריס בן, עמירה שי ועתידה מור
צילום : "פרג'"