אורית קופר ושלמה להט

26.05.1975
מלכת היופי לשנת 1975ברגע ההכתרה עם ראש עיריית תל אביב
אורית קופר ושלמה להט
צילום : "פרג'"