עתידה מור ושי קופילביץ

02.06.1975
נערת השנה לשנת 1975 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל חברת לון
עתידה מור ושי קופילביץ
צילום : "פרג'"