יוספה ינקו

25.01.1950

יוספה ינקו
צילום : "לא ידוע"