אורית קופר, עתידה מור ופזית ליעד

16.06.1975
מלכת היופי, נערת השנה ומלכת החן לשנת 1975
אורית קופר, עתידה מור ופזית ליעד
צילום : "פרג'"