עדנה רוב

30.06.1975
דוגמנית
עדנה רוב
צילום : "לא ידוע"