אורית קופר

21.07.1975
מלכת היופי לשנת 1975
אורית קופר
צילום : "פרג'"