מיכל יעקב

28.07.1975
דוגמנית
מיכל יעקב
צילום : "סטודיו גברא"