לינדה בן שבת

18.08.1975
דוגמנית
לינדה בן שבת
צילום : "סטודיו גברא"