תקופת הצנע

01.02.1950
המלצות לתקופת הצנע ומצוקת המזון
תקופת הצנע
צילום : "לא ידוע"