פזית ליעד

25.08.1975
מלכת החן לשנת 1975
פזית ליעד
צילום : "סטודיו גברא"