מרינואל שידט

08.09.1975
דוגמנית
מרינואל שידט
צילום : "סטודיו גברא"