מונה זילברשטיין

22.09.1975
שחקנית ודוגמנית
מונה זילברשטיין
צילום : "סטודיו גברא"