אופירה שרון

29.09.1975
דוגמנית
אופירה שרון
צילום : "סטודיו גברא"