טניה מורוז

13.10.1975
דוגמנית
טניה מורוז
צילום : "סטודיו גברא"