קרול רודיק

20.10.1975
דוגמנית
קרול רודיק
צילום : "סידני פיזן"