תמי גל

27.10.1975
דוגמנית
תמי גל
צילום : "סטודיו גברא"