תקופת הצנע

08.02.1950
עוד כשהייתה שרת העבודה, גולדה מאיר קיבלה אות הצטיינות מטעם המכון הארצי של נשי כל האומות בארצות הברית
תקופת הצנע
צילום : "לא ידוע"