עתידה מור

24.11.1975

נערת ישראל לשנת 1975

עתידה מור
צילום : "סטודיו גברא"