וילנליה מרצד

01.12.1975
מיס עולם לשנת 1975
וילנליה מרצד
צילום : "סוכנות AP"