טרי גודמן

08.12.1975
דוגמנית
טרי גודמן
צילום : "נורברט"