ליאורה סחה

29.12.1975
דוגמנית
ליאורה סחה
צילום : "סטודיו גברא"