שעת הארוחה בקיבוץ

15.02.1950
נערה מכה בתוף ומזמנת את חברי הקיבוץ לארוחה
שעת הארוחה בקיבוץ
צילום : "לא ידוע"