עופרה רופא

02.02.1976
דוגמנית
עופרה רופא
צילום : "סטודיו גברא"