סימה טל

09.02.1976
דוגמנית
סימה טל
צילום : "לא ידוע"