בתיה חן

16.02.1976
דוגמנית
בתיה חן
צילום : "סטודיו גברא"