נירי מולר

23.02.1976
דוגמנית
נירי מולר
צילום : "ר. בובליץ"