מירי בן דוד

08.03.1976
דוגמנית, סגנית מלכת היופי לשנת 1971
מירי בן דוד
צילום : "מולה הרמתי"