ילד מחופש

15.03.1976
גיליון פורים
ילד מחופש
צילום : "סטודיו קינג"