בתיה חן ולאה לוי

22.03.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
בתיה חן ולאה לוי
צילום : "פרג'"