זמירה אריאלי ואורנה הוברמן

29.03.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
זמירה אריאלי ואורנה הוברמן
צילום : "פרג'"