מרים רוזן ונעמי ארגמן

12.04.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
מרים רוזן ונעמי ארגמן
צילום : "פרג'"