רינה מור וניצה עזרא

19.04.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
רינה מור וניצה עזרא
צילום : "פרג'"