זיוה שדה, אורלי הר ומאירה זמר

26.04.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
זיוה שדה, אורלי הר ומאירה זמר
צילום : "פרג'"