שושנה ברקוביץ, רחל בורן ואיריס מנדלמן

03.05.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
שושנה ברקוביץ, רחל בורן ואיריס מנדלמן
צילום : "פרג'"