לבנה אברבנאל, רונית כספי וויקי זילברמן

17.05.1976
מועמדות לתחרות מלכת היופי
לבנה אברבנאל, רונית כספי וויקי זילברמן
צילום : "פרג'"