אירנה גטרי

01.03.1950
הרקדנית הצעירה עם אולם מלא ב"אהל"
אירנה גטרי
צילום : "לא ידוע"