רינה מור וטדי קולק

31.05.1976
מלכת היופי לשנת 1976 ברגע ההכתרה עם ראש עיריית ירושלים
רינה מור וטדי קולק
צילום : "פרג'"