לבנה אברבנאל וזיוה תלם

07.06.1976
נערת ישראל לשנת 1976 ברגע ההכתרה
לבנה אברבנאל וזיוה תלם
צילום : "פרג'"