רינה מור, יפעת נצר ולבנה אברבנאל

14.06.1976
מלכת היופי, מלכת החן ונערת ישראל לשנת 1976
רינה מור, יפעת נצר ולבנה אברבנאל
צילום : "פרג'"