רינה מור

05.07.1976
מלכת היופי לשנת 1976
רינה מור
צילום : "פרג'"