רינה מור ואברהם בים

02.08.1976
מיס תבל הישראלית עם ראש עיריית ניו יורק
רינה מור ואברהם בים
צילום : "סוכנות AP"